ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA

Activități extrașcolare

Scopul educației este transferul de flacără.
Casetă text: Săptămâna "FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE"
Activitatea a avut loc între 20 și 24 noiembrie. 
Este o activitate SNAC (STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ).
Comisia SNAC  din cadrul școlii noastre derulează activități de voluntariat pe parcursul întregului an școlar.