ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VĀLCEA

Activități extrașcolare

Scopul educației este transferul de flacără.
Text Box: Săptămāna "FRUCTELOR ȘI LEGUMELOR DONATE"
Activitatea a avut loc īntre 20 și 24 noiembrie. 
Este o activitate SNAC (STRATEGIA NAȚIONALĂ DE ACȚIUNE COMUNITARĂ).
Comisia SNAC  din cadrul școlii noastre derulează activități de voluntariat pe parcursul īntregului an școlar.