ȘCOALA GIMNAZIAL√ NR. 13 RM. V¬LCEA

Step by Step

Scopul educației este transferul de flac„r„.
http://scoala13valcea.ro/images/despre_noi/step_by_step/1%20citim%20mesajul%20zilei.JPG

Citirea mesajului

Scaunul autorului

Completarea calendarului naturii

 

Panoul aniversarilor

 

Minilecție

 

Lucrul pe centre

La centrul de scriere

La centrul de citire

La centrul de arte

La centrul de construcții

 

 

Evaluarea

O zi Ón clasa Step by Step

∑ Dimineața, copiii sosesc la școal. Unul dintre Ónv„ț„tori Ói primește, copiii Óși pregtesc ținuta confortabil, Ónclț‚nd pantofi lejeri, ori rm‚n‚nd Ón ciorapi, clasa fiind prevzut cu mochet. S nu v surprind c adesea copiii stau pe jos Ón spațiul comun, Ón cerc.

 

 Programul propriu zis Óncepe cu őntalnirea de dimineaț„ care pornește cu prezentarea Agendei zilei. Ea reprezint planificarea activit„ților zilei curente. Au loc Óntrebri și precizri p‚n c‚nd se constat c planul de activit„ți a fost Ónsușit și acceptat. Un alt moment este Calendarul zilei curente. Precizarea zilei, a datei, a evenimentelor sociale și personale legate de ziua curent, inclusiv aspectul vremii, comentariile și Óntrebrile.

 

 Urmeaz apoi Mesajul zilei - un mesaj conceput de Ónv„ț„tor pentru a introduce cunoștințele sau deprinderile noi de achiziționat și de prelucrat pe Centre de activit„ți. Mesajul da prilejul de introducere - de dorit interactiv - a noțiunilor noi și reamintirea celor anterioare necesare introducerii celor noi, prin dirijarea Óntrebrilor și abilit„ților copiilor.

 

 Un alt moment important este acela al Nout„ților. Copiii se Ónscriu, de regul, prin scrierea numelor lor pe șevaletul de prezentare, pentru a comunica celorlalți nout„țile sau experiențele personale deosebite. (De la ce i s-a Ónt‚mplat ieri, la ce a visat, ori ce a citit nou, ce experiențe de cunoaștere ori emotionale a avut, orice este posibil). Nout„țile sunt comunicate celorlalți st‚nd pe ,,Scaunul AutoruluiĒ, unde copilul va fi valorizat, dar va avea și responsabilitatea comunicrii, Óntruc‚t urmeaz Óntrebrile și comentariile colegilor.

 

 őn orice clas Step by Step sunt amenajate urmtoarele șase centre: Citire, Scriere, Matematica, Știinte, Construcții, Arte.

 

 őn fiecare centru se formeaz grupuri de c‚te patru sau cinci copii. Munca Ón grupuri este benefic deoarece: se Ónvaț„ mai bine dac se discut; sensul conceptelor este conturat prin activit„ți comune; dezvolta Óncrederea Ón sine.

∑ Pe masa fiecarui centru sunt scrise sarcinile de lucru specifice centrului.

 

 Concepute de Ónvaț„tor pentru a exersa abilit„țile de dob‚ndit sau combinarea lor cu altele asimilate, sarcinile sunt progresive, astfel Ónc‚t s permit tuturor s le poat rezolva Ón ritmul și la nivelul su.

 

 C‚nd Ónv„ț„torii s-au convins c sarcinile au fost Ónțelese de ctre toți copiii, ei devin colaboratori Ón demersul de cunoaștere al fiecruia. Dup un timp, necesar celor mai mulți s realizeze o parte din sarcini (s„-și exerseze abilit„țile specifice) se face o evaluare.

 

 Fiecare grup - și fiecare individ - prezint Ón fața celorlalți rezolvarea sarcinilor la centrul respectiv. Este un moment al evaluarii - la care iau parte colegii, cu Óntrebri, sugestii etc., dar și Ónva„ț„torul.

 

 Lucrrile care s-au efectuat sunt afișate Ón clas; cateva zile ele reprezint prilej de comparație și oglindire a demersurilor mentale, a deprinderilor și dexterit„ților achizitionate la acel moment.

 

 

∑ Implicarea familiei Ón activitatea din clas

 

Cateva din sarcinile posibile ale printelui voluntar sunt:

 Coordonatori ai unor evenimente speciale: prinții caut resurse pentru programe speciale; ajut la desf„șurarea evenimentelor pentru realizarea unui proiect la nivel de clas sau an de studii.

 

 Reparații și Ómbunt„țiri: prinții pot ajuta la repararea și Ómbunt„țirea școlii, cum ar fi vopsirea sau construirea terenului de joac.

 

 Munca Ón bibliotec: acești prinți ajut biblioteca prin verificarea și ordonarea crților.

 

 Activitati știintifice și artistice: prinții pot participa la proiecte speciale artistice și stiintifice care necesit ajutor suplimentar din partea adulților.

  Supraveghetori pe terenul de joac: prinții iși ofer o parte din timpul lor pentru supravegherea pe terenul de joac, pentru a permite Ónva„ț„torilor s foloseasc acel timp mai bine la activit„ți.

 

 Organizatori ai zilelor de naștere și a altor srbtori: mamele și tații pregtesc srbtorirea zilei de naștere a copilului lor cu toat clasa sau stabilesc detaliile altor srbtori: "100 de zile de școala".

 

De ce Step by Step?

†††† Parcurg‚nd aceeași program școlar ca și Ón Ónv„ț„m‚ntul tradițional, Step by Step††† aduce ca noutate:

 un Ónv„ț„m‚nt dup nevoile și posibilit„țile copilului, desf„șurat Óntr-o atmosfer cald și plcut;

 

 dezvolt Óntre elevi relații de prietenie, colaborare, Óntrajutorare, fiind obișnuiți s se descurce și singuri Ón diferite situații;

 

 nu Óncurajeaz concurența pentru c la aceast v‚rst copilul nu poate s Ónțeleag și s suporte competiția fr urmri negative;

 

 sistemul de notare cu calificativul din Ónv„ț„tm‚ntul traditional este Ónlocuit cu alte instrumente de evaluare specifice ritmului de dezvoltare al copilului;

 

 sarcinile primite de elevi acas sunt mult mai reduse decat Ón tradițional. Programul permite ca nici un copil s nu plece acas fr s citeasc, s scrie, sau sa povesteasc zilnic.