ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA

 ANUNȚ CONCURS

OCUPARE POSTURI VACANTE DE:

 INGRIJITOARE – 2 POSTURI,

studii medii, perioada nedeterminata

Posturi contractual vacante

Scopul educației este transferul de flacără.
Rounded Rectangle: Rezultatele concursului de selecție a dosarelor
Rounded Rectangle: Anunț 
Rounded Rectangle: Rezultate proba scrisă
Rounded Rectangle: Rezultate finale