ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA

Scopul educației este transferul de flacără.
Rounded Rectangle: Concurs angajare 
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Rounded Rectangle: Concurs angajare 
CONTABIL
Rounded Rectangle: Anunț angajare
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Rounded Rectangle: Condiții de participare concurs
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Rounded Rectangle: Bibliografie concurs
ADMINISTRATOR DE PATRIMONIU 
Rounded Rectangle: Anunț angajare
CONTABIL
Rounded Rectangle: Condiții de participare concurs
CONTABIL
Rounded Rectangle: Bibliografie concurs
CONTABIL
Rounded Rectangle: Tematica concurs
CONTABIL