ȘCOALA GIMNAZIALĂ NR. 13 RM. VÂLCEA

Scopul educației este transferul de flacără.

Activități extrașcolare

Rounded Rectangle: Donații pentru Ukraina
Rounded Rectangle: Shoe Box 2021
Rounded Rectangle: Ziua lecturii
Rounded Rectangle: MEREU ÎN FAMILIE